ویژگی های محصول

گلیم دست بافت سنتی

گلیم دست بافت سنتی

299,000 تومان

توضیحات محصول:

سایز این کار متوسط